د نارینه وو نهه حلقې

Filter
   "د آسمان لاندې د ایلون پاچاهانو لپاره درې حلقې،
   اوه د ډبرو بادارانو لپاره د دوی د تیږو په تالارونو کې،
   نهه د مړو سړو لپاره، د مرګ لپاره برباد،
   یو په خپل تیاره تخت کې د تیاره څښتن لپاره. . "

   9 محصولات

   9 محصولات